Letalo

Za vašo varnost nudimo

rentno zavarovanje

Rentno-naslovna
Rentno-naslovna

Rentno zavarovanje je dolgoročno življenjsko zavarovanje, ki omogoča prejemanje dosmrtne starostne rente, dosmrtne starostne in družinske rente, dosmrtne starostne in invalidske rente ali dosmrtne starostne, invalidske in družinske rente.

Z rentnim zavarovanjem si zagotovite dodatne prihodke v obliki rente, ki se vam izplačuje v času vašega življenja do smrti. Zagotavlja vam določeno rento v primeru invalidnosti, v primeru smrti pa vašim svojcem družinsko rento. Zavarovanje je udeleženo tudi v delitvi dobička, kot ga opredeljujejo zavarovalni pogoji, ki ga zavarovalnica izplača v denarju na račun upravičenca, lahko pa se, na zahtevo upravičenca, pretvori v dodatno rento. Posebnost rentnega zavarovanja zavarovalnice AVRIO je možnost izplačila rente upravičencem za čas aktivne dobe zavarovanca v višini večkratnika starostne rente. Posebnost rentnega zavarovanja AVRIO zavarovalnice je možnost izplačila rente v višini večkratnika starostne rente.

Zavarovanje je namenjeno obrtnikom, podjetnikom in fizičnim osebam v starosti med 25 in 45 let, ki jim je varnost sebe ali bližnjih na prvem mestu in želijo imeti dodaten dohodek v tretjem življenjskem obdobju. Zavarovanje je primerno za osebe, ki ne želijo prevzemati naložbenega tveganja, saj zagotavlja zajamčeno rento, ki se praviloma poviša zaradi delitve dobička. Namenjeno je tistim, ki želijo poleg zase poskrbeti tudi za družino v primeru smrti in/ali v primeru invalidnosti, ko se praviloma prihodki znižajo.

+ 6,46 %

povprečni letni donos

+ 900

strank

2 mio

razdeljenega dobička

Dosmrtna starostna renta

Upravičencu se do njegove smrti izplačuje mesečna renta, če zavarovanec doživi dogovorjeni datum začetka izplačevanja starostne rente.

Dosmrtna starostna in družinska renta

Upravičencu se do njegove smrti izplačuje mesečna starostna renta, če zavarovanec doživi dogovorjeni začetek izplačevanja starostne rente. Če zavarovanec umre prej, zavarovalnica izplačuje družinsko rento do dneva, ko bi zavarovanec dopolnil 78 let, in sicer: do predvidenega začetka izplačevanja starostne rente mnogokratnik starostne rente (2- ali 4-kratnik starostne rente), če se zavarovalec za takšen način odloči ob sklenitvi police. Po predvidenem začetku izplačevanje rente (in do dopolnjenega 78. leta starosti zavarovanca) pa se izplačuje družinska renta v višini starostne rente.

Dosmrtna starostna in invalidska renta

Upravičencu se do njegove smrti izplačuje mesečna starostna renta, če zavarovanec doživi dogovorjeni začetek izplačevanja starostne rente. Če zavarovanec postane invalid I. kategorije v času zavarovanja, mu zavarovalnica izplačuje invalidsko rento do njegove smrti, in sicer če zavarovanec postane invalid pred dopolnjenim 58. letom starosti, zavarovalnica do dogovorjenega začetka izplačevanja starostne rente plačuje rento v višini mnogokratnika starostne rente (2- ali 4-kratnik starostne rente), če se zavarovalec za takšen način odloči ob sklenitvi police, po dogovorjenem začetku izplačevanja starostne rente pa invalidsko rento v višini starostne rente. Če postane zavarovanec invalid po dopolnjenem 58. letu starosti, a pred dogovorjenim začetkom izplačevanja starostne rente, zavarovalnica izplačuje invalidsko rento v višini starostne rente.

Dosmrtna starostna, družinska in invalidska renta

Upravičencu se do njegove smrti izplačuje mesečna starostna renta, če zavarovanec doživi dogovorjeni začetek izplačevanja starostne rente. Če zavarovanec umre prej, zavarovalnica izplačuje družinsko rento do dneva, ko bi zavarovanec dopolnil 78. leto starosti, če bi bil živ. Če zavarovanec postane invalid v času zavarovanja, mu zavarovalnica izplačuje invalidsko rento do njegove smrti. Pogoji izplačevanja večkratnika starostne rente pred in po predvidenem začetku izplačevanja starostne rente so enaki kot pri družinski oziroma invalidski renti.

Preračunajte

vašo finančno varnost

Rentno zavarovanje omogoča dosmrtno izplačevanje starostne rente zavarovancu. Višina starostne ali katere druge oblike rente se izračuna glede na višino vplačil, dobo plačevanja in druge parametre, informativni izračun pa si lahko naredite tudi sami s pomočjo spodnjega kalkulatorja.

Izberite vrsto rentnega zavarovanja (kritje rizika)

* Izbrani faktor je v primeru izplačila zavarovanega rizika mnogokratnik rente, ki jo upravičenec prejema.

Za več informacij kliknite na graf.

Rentno-dokumentacija
Rentno-dokumentacija

Dokumentacija za

rentno zavarovanja